L1 – Hành Tím Khô 500g

Mã:3019

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_3019
L1 – Dried Red Shallot Flake/ Hanh Tim Kho 500g
L1 – Hành Tím Khô 500g
L1 – Gedroogde Rode Sjalottenvlok/ Hanh Tim Kho 500g

7.63

Out of stock