M1 – Bánh Pía Cuốn Vịt Quay Bắc Kinh 960g (16x60g)

Mã:M1-6854 6A*

instock

Nguồn :Happy Belly

Mô tả:

SKU_ M1-6854 6A*

M1 – Pecking Duck Wraps / Banh Pia Cuon Vit Quay Bac Kinh 960g (16x60g)

M1 – Bánh Pía Cuốn Vịt Quay Bắc Kinh 960g (16x60g)

M1 – Pekingeend Wraps / Banh Pia Cuon Vit Quay Bac Kinh 960g (16x60g)

11.65