M1 – Tôm Hùm Canada Đông lạnh 10kg LẤY HÀNG VÀO THỨ 5 15/4

Mã:11740

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_11740
M1 – Frozen Canada Lobster / Tom Hum Canada Dong Lanh 10kg
M1 – Tôm Hùm Canada Đông lạnh 10kg
M1 – Bevroren Canadese Lobster / Tom Hum Canada Dong Lanh 10kg

135.00

Out of stock