MEAT – Đuôi Bò Loại To 1400-1500g

Mã:BNC-8418 5D*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_BNC-8418 5D*
MEAT – Big Ox Tail / Duoi Bo 1400-1500g
MEAT – Đuôi Bò Loại To 1400-1500g
MEAT – Bevroren EFP Koe Staart / Duoi Bo 1400-1500g

16.99