MEAT – Đuôi Bò Loại To 1700-1800g

Mã:BNC-8418 5D*-1-1

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_BNC-8418 5D*
MEAT – Big Ox Tail / Duoi Bo 1700-1800g
MEAT – Đuôi Bò Loại To 1700-1800g
MEAT – Bevroren EFP Koe Staart / Duoi Bo 1700-1800g

20.38