ML – Nhat Linh Bún Bò Huế 500g

Mã:ML-300 A1-03-1

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_ML-300 A1-03
ML – Nhat Linh Rice Noodles/ Bun Bo Hue 500g
ML – Nhat Linh Rijst Noedels/ Broodje Bo Hue 500g
ML – Nhat Linh Bún Bò Huế 500g

2.99