SUNLEE Gạo Thái Hương Lài 18kg

Mã:SL-1002-10202 H-1

instock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU SL-1002-10202 H-1

SUNLEE Thai Hom Mali Jasmine Rice 18kg/ Gạo Thai Huong Lai 18kg
SUNLEE Gạo Thái Hương Lài 18kg
SUNLEE Thai Hom Mali Jasmijn Rijst 18kg / Gạo Thai Huong Lai 18kg

49.95