TP – KINH DO Hộp bánh Trung Thu đủ loại 4 cái (3 x 150g & 1 x 180g)

Mã:11243

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11243
1 Hop gồm có:
-3 Bánh Nướng: Lap Xuong Trứng Muối, Đâu Xanh Trứng Muối, Đâu Đo Trứng Muối
-1 Bánh Deo Thập Cam Trứng Muối
TP – KINH DO Moon Cakes Mix Box 4 Pieces/ Hop Banh Trung Thu Du Loai 4 Cai (3 x 150g & 1 x 180g)
TP – KINH DO Hộp bánh Trung Thu đủ loại 4 cái (3 x 150g & 1 x 180g)
TP – KINH DO Moon Cakes Mix Box 4 Pieces/ Hop Banh Trung Thu Du Loai 4 Cai (3 x 150g & 1 x 180g)

31.99

Out of stock