Bún Tươi  Hà Nội 500g

Mã:A1-7593 A2-3

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_A1-7593
Hanoi Fresh Rice Vermicelli 500g
Bún Tươi  Hà Nội 500g
Hanoi Verse Rijst Vermicelli 500g

4.35