Chân Gà Rút Xương Đông Lạnh 400g

Mã:M1-6564 3E*

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_M1-6564

Frozen Boneless Chicken Feet  / Chan Ga Rut Xuong

Chân Gà Rút Xương Đông Lạnh

Bevroren Kippenpoten Zonder Been / Chan Ga Rut Xuong

9.55