HS – Khô Mực Trắng 50g

Mã:11208

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_11208

Fish snack squid white BDMP / Kho Muc Trang 50g

Khô Mực Trắng 50g

Vissnack inktvis wit BDMP / Kho Muc Trang 50g

2.99

Out of stock