M1- Bánh Bao Nhân Kẹp 360g

Mã:M1-3073 4E-5B

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU- M1-3073 4E-5B

M1 – Sandwich Dumplings / Banh Bao Kep 360g

M1- Bánh Bao Nhân Kẹp 360g

M1- Sandwichknoedels / Banh Bao Kep 360g

4.99