Muối Ớt Tôm Tây Ninh 120g

Mã:T1-11424 G1-6

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_T1-11424 G1-6

Spice Mix Salt-Shrimp / Muoi Ot Tom Tay Ninh 120g

Muối Ớt Tôm Tây Ninh 120g

Kruidenmix Garnalenzout / Muoi Ot Tom Tay Ninh 120g

3.27