VINALY Nui Gạo Nấu Nhanh Dạng Xoắn 400g

Mã:L1-2223 A4-3

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2223
VINALY Rice Macaroni / Nui Gao 400g
VINALY Nui Gạo Dạng Xoắn 400g
VINALY Rijst Macaroni / Nui Gao Dang Xoan 400g

3.69