Frozen Apple Snail/ Oc Buu Nguyen Con Dong Lanh 1 Kg

Sku: M1-6522

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_M1-6522
Frozen Apple Snail/ Oc Buu Nguyen Con Dong Lanh
Ốc Bưu Nguyên Con Đông Lạnh
Bevroren Appelslak/ Oc Buu Nguyen Con Dong Lanh

10.89