Frozen Boiled Peanuts 500g

Sku: M1-2510 4A*

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_M1-2510

Frozen Boiled Peanuts

Đậu Phộng Luộc Nguyên Vỏ Đông Lạnh

Bevroren Gekookte Pinda

4.21