Frozen Green Papaya Slices/ Đu Đủ Bào Sợi Đông Lạnh 500g

Sku: M1-2464 6E*

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU-M1-2464

Frozen Green Papaya Slices/ Đu Đủ Bào Sợi Đông Lạnh 500g

Đu Đủ Bào Sợi Đông Lạnh 500g

Bevroren Groene Papaja 500g

/Cu San Cat Soi Dong Lanh 250g

3.22