GL Dried Papaya Strip 100g / Đu Đủ Khô Cắt Sợi 100g (BBD: 25/08/2022)

Sku: SW-10961 22C

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_SW-10961
GL Dried Papaya Strip 100g
GL Đu Đủ Khô Cắt Sợi 100g
GL Gedroogde Papaja 100g

1.37