THP Green Tea Drink 500ml / Tra Xanh Khong Do (BBD 22.04.2024)

Sku: L1 -9411/T1-0150 E11-01

outofstock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_11790
L1 – THP Green Tea Drink 500ml / Tra Xanh Khong Do
L1 – THP Trà Xanh Không Độ 500ml
L1 – THP Groene Theedrank 500 ml / Tra Xanh Khong Do

Original price was: €2.43.Current price is: €0.99.

Out of stock