ML – Nhat Linh Rice Noodles / Bun Cha Ha Noi 500g

Sku: ML-500 A8-02

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_ML-500 A8-02
ML – Nhat Linh Rice Noodles / Bun Cha Ha Noi 500g
ML – Nhat Linh Rijst Noedels / Bun Cha Ha Noi 500g
ML – Nhat Linh Bún Chả Hà Nội 500g

2.79