MTRS – Mít tươi nguyên trái 10.6kg (11.99e/1 Kg)

Mã:11212-3

outofstock

Nguồn :Malaysia

Mô tả:

SKU_11212-3

Fresh Jackfruit Whole / Mít tươi nguyên trái 10.6kg

Mít tươi nguyên trái 10.6kg

Vers Jackfruit Geheel / Mít tươi nguyên trái 10.6kg

127.09

Out of stock