LADY BOBA Trà Sữa Trân Châu Trà Xanh 315ml

Mã:L1-9148 D8-05

instock

Nguồn :Taiwan

Mô tả:

SKU_L1-9148 D8-05

LADY BOBA Bubble Milk Tea Matcha /Tra Sua Tran Chau Tra Xanh 315ml

LADY BOBA Trà Sữa Trân Châu Trà Xanh 315ml

 

2.79